Historie Loge Leukopolis

Begin jaren 80 ontstond door intensieve sociale contacten en vriendschappen een hechte groep vrijmetselaren aan de Costa Blanca. Een artikel in het toenmalige Nederlandse periodiek voor vrijmetselaren, het AMT, sloot af met de tekst: “dus willen de aan de Costa Blanca wonende Broeders. hun huizen en harten openstellen voor de overwinteraars “. Er volgde nu een soort “zwaan kleef aan”. Steeds meer Broeders vonden elkaar. Bijeenkomsten en besprekingen  resulteerden in een brief op 12 februari 1985 aan het Hoofdbestuur in Nederland met het verzoek een Maçonnieke Kring te mogen oprichten aan de Costa Blanca.

Het antwoord, gedateerd 3 april 1985,  kwam met de mededeling, dat er geen bezwaren waren. Ook de Spaanse Groot Secretaris, toen juist op bezoek in Nederland en aan wie het werd medegedeeld, maakte geen bezwaar. Door het geringe aantal residenten was men mede afhankelijk van de overwinteraars. Deze hebben veel bijge¬dragen aan de uiteindelijke totstandkoming van de Loge. Op 12 febr.1986, een goed moment met het maximum aantal aanwezigen, werd de Maconnieke Kring Leukopolis  “De Witte Stad”,  opgericht in restaurant San Marcos Albir.

Het bestuur van de opgerichte Kring bestond uitsluitend uit residenten. Een noodzaak, want anders zou gedurende zeven maanden de Kring bestuurlijk vleugellam zijn geweest.
De Voorzittend Meesters van de Kring hebben het beslist niet altijd even gemakkelijk gehad. Vergeet niet dat men in een gewone Loge in Nederland elkaar redelijk goed kent, maar de Kring be¬stond uit Broeders. van allerlei Nederlandse loges, van Groningen tot Maastricht, die allemaal nauwkeurig wilden uitleggen wat in hun eigen Loge de gewoonten waren.

Vanaf 12 februari 1986 tot 23 februari 1994 is er regelmatig gewerkt, 2 x per maand comparitie en 1 x lunch met de dames. De comparities ’s winters in restaurants en ’s zomers bij één van de Broeders thuis vanwege het kleine aantal aanwezigen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 februari 1994 werd  door de toenmalige Voorzittend Meester van de Kring medegedeeld dat onze Kring Leukopolis de werkzaamheden moest staken in opdracht van het Spaanse Hoofdbestuur. Eigenlijk was deze mededeling al jaren verwacht, want in tegen¬stelling tot bijvoorbeeld. de Kringen Horizon in Zuid-Frankrijk en Ampurdan in Noord Spanje, was de Kring hier inmiddels maconniek bezig en hielden Open Loges zoals Zomer- en Winter-St. Jan en Rouwloges. Het bevel was dus de Open Loges afschaffen en een gezelligheidsvereniging worden of een Loge oprichten onder de Groot¬macht van Spanje.

Een onderzoekscommissie peilde de mening van bijna alle Broeders. Bijna unaniem werd besloten een Loge te gaan oprichten. Eén van de grote voordelen van een regelmatige Spaanse Loge is, dat er ook in het westen kan worden gewerkt en een aantal Broeders. had reeds gemerkt, dat er daar voor onze maconnieke arbeid belangstel¬ling bestaat. Zij hebben gelijk gekregen. De laatste notulen van de Kring waren van 18 januari 1995.. In het AMT nr.1 van 1995 staan de volgende woorden: Op de 11e dag van de 12e maand van het jaar des Waren Lichts 5994 verzamelden zich 12 Broeders. in het Logegebouw van Javea (Alicante) voor de consecratie van de eerste Nederlandstalige Loge in Spanje en arbeidend volgens de Nederlandse werkwijze. Ingeschreven onder nr. 85 in het register van de Gran Logia de Espana. Dat was dus tevens het einde van de Maconnieke Kring, die als toevoerweg heeft gediend tot de oprichting van de Loge Leukopolis.

Menu