Wat is Vrijmetselarij?

Mysterieus, gevaarlijk, occult…over de vrijmetselarij zijn bibliotheken vol geschreven en doen de meest wilde verhalen de ronde. Helaas wordt het overgrote deel van de publicaties echter gekenmerkt door een grote fantasie en weinig feitelijke kennis. Veel mensen denken bij de vrijmetselarij aan een eeuwenoude, geheimzinnige sekte, alwaar de leden in hun tempels allerlei duistere rituelen zouden opvoeren. Over het toen en nu van de vrijmetselarij leest u hier meer.

Het begin van de vrijmetselarij ligt waarschijnlijk in Engelse en Schotse bouwgenootschappen in de Middeleeuwen. In het oude handschrift, het “Regius Manuscript” uit 1390 komen wij al de term “Free Mason” tegen.

Beoefenaren van een zelfde beroep sloten zich aaneen om hun vak te vervolmaken en hun beroep tegen onwelkome indringers te beschermen. Zo ontstonden gilden van bakkers, slagers, kleermakers en zo ook van steenhouwers en metselaars. De kandidaten voor opname in zo’n gilde moesten zich eerst aantoonbaar in hun vak bekwamen voor ze zich uiteindelijk meester mochten noemen.

De tradities uit deze middeleeuwse bouwcorporaties van vrije ambachtslieden vindt men nog steeds terug in de huidige vrijmetselarij: Graden en proeven van bekwaamheid voor leerling, gezel en meester en het omgeven van de toetreding tot hun werkplaats of bouwloods (lodge) met een zekere ceremonie.

De officiële geschiedschrijving van de vrijmetselarij begint op 24 juli 1717 als vier Londense loges besluiten een overkoepelend orgaan te stichten.
In 1734 kwamen in Den Haag de eerste Nederlandse loges bijeen; een jaar later werd de rentmeester van Prins Willem IV van Oranje, J.C. Rademacher, de eerste Grootmeester.

Nu

Op de bouwplaats van kathedralen, kastelen, kerken, paleizen en andere stenen gebouwen werd er al gewerkt in “lodges”: de werkplaats van de steenhouwer, die van bouwwerk naar bouwwerk trok. Deze “lodges” gelden als voorbeeld voor de moderne loge: de werkplaats waar de vrijmetselaar, de spirituele bouwvakker tegenwoordig zijn “werk” doet. In de loge wordt getracht, door gebruik te maken van inwijdingen, bij alle aanwezigen een bewustwordingsproces op gang te brengen of aan te moedigen. De mens wordt gezien als een ruwe steen. Door aan zichzelf te werken (zijn ruwe steen te bewerken) zal hij zich kunnen vormen tot een zuivere kubieke steen, een goede bijdrage aan het bouwen van een betere mensheid.

Vrijmetselarij stimuleert mensen bewust denkend in het leven te staan. Dat doel is niet uniek, maar de manier waarop dat doel wordt nagestreefd is dat wel:er wordt gebruik gemaakt van symbolen en rituelen.

Daarbij worden dingen doorgegeven die niet zo maar in woorden te vatten zijn. In de praktijk betekent het dat vrijmetselaren proberen zichzelf als mens te verbeteren. Iedere vrijmetselaar is op zoek naar zijn waarheid met respect voor en met verbondenheid met de ander. Vrijmetselarij is een veilige plek om te groeien, om te leren. Hoewel het zelf geen religie is, heeft vrijmetselarij plaats voor elke religieuze opvatting.

Er zijn nu in Nederland 146 loges in 80 plaatsen en de Orde telt zo’n 6.000 leden. De loges op Aruba en de Antillen, in Suriname, Zimbabwe en 1 loge in Zuid-Afrika behoren vanouds ook tot onze Nederlandse Orde.

Meer weten?

De vrijmetselarij is al eeuwen omgeven door een sluier van mystiek. De moderne vrijmetselarij is echter allesbehalve een mysterieus genootschap. We nodigen u dan ook graag uit samen met ons het mysterie van onze orde te ontdekken.

Een kijkje nemen?

Een aantal malen per jaar organiseert de loge bijeenkomsten voor belangstellenden in het logegebouw. Deze worden in de lokale pers aangekondigd en zij zijn voor iedereen toegankelijk die wil kennismaken met onze broederschap.

Menu