WELKOM OP DE SITE VAN LOGE LEUKOPOLIS Nr. 85. De Nederlandstalige Loge in Spanje aan de Costa Blanca.

Wat is vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een broederschap van mannen die hun leven geestelijk willen verrijken tot nut van zichzelf en de samenleving. Vrijmetselarij is een methode van denken en doen met als doel een bewuster levend mens te worden. De vrijmetselaar gaat daarbij uit van het vaste vertrouwen in een alles voortstuwende kracht. Hij noemt deze kracht: De Opperbouwmeester des Heelals.

Wat is Vrijmetselarij?

Mysterieus, gevaarlijk, occult…over de vrijmetselarij zijn bibliotheken vol geschreven en doen de meest wilde verhalen de ronde. Helaas wordt het overgrote deel van de publicaties echter gekenmerkt door een grote fantasie en weinig feitelijke kennis. Veel mensen denken bij de vrijmetselarij aan een eeuwenoude, geheimzinnige sekte, alwaar de leden in hun tempels allerlei duistere rituelen zouden opvoeren. Over het toen en nu van de vrijmetselarij leest u hier meer.

Symbolen en Ritualen

Vrijmetselaren spreken soms in een voor belangstellende buitenstaanders bijna onbegrijpelijk jargon. Dat jargon past bij de herkomst van de moderne Vrijmetselarij; de traditie van ruim 250 jaar heeft haar stempel op de werkwijze gedrukt.

De symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laat middeleeuwse beroepsgilden. Nieuwe leden begonnen ook daar als leerling; zij kunnen vervolgens tot gezel en daarna tot meester worden bevorderd.

De historie van Loge Leukopolis

Begin jaren 80 ontstond door intensieve sociale contacten en vriendschappen een hechte groep vrijmetselaren aan de Costa Blanca. Een artikel in het toenmalige Nederlandse periodiek voor vrijmetselaren, het AMT, sloot af met de tekst: “dus willen de aan de Costa Blanca wonende Broeders. hun huizen en harten openstellen voor de overwinteraars “. Er volgde nu een soort “zwaan kleef aan”. Steeds meer Broeders vonden elkaar. Bijeenkomsten en besprekingen resulteerden in een brief op 12 februari 1985 aan het Hoofdbestuur in Nederland met het verzoek een Maçonnieke Kring te mogen oprichten aan de Costa Blanca.

Menu