Actueel – Politiek en Religie

Politiek en religie zijn gevoelige onderwerpen in de Loge. Om twistgespekken en loopgravenstellingen te vermijden zijn er veel vrijmetselaars die deze onderwerpen niet aanroeren. Maar is dat niet onterecht !  Wat zijn wij allen fier over onze beroemde voorgangers. Ik merk op dat bij de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring de helft van de ondertekenaars vrijmetselaars waren. Dat bij de geweldloze scheiding van Tjechoslovakije   in Tjechië en Slovakije er geen kogel is afgevuurd door het werk achter de schermen van de vrijmetselarij.

Waarom beschouwd men dan religie en politiek als gevoelige onderwerpen, maar zijn wij o zo fier op onze beroemde voorgangers die maatschappelijke veranderingen hebben teweeg gebracht  Is dat niet wat hypocriet?

Wat het woord religie betreft kunnen we daar met een grote bocht rondfietsen want wij hebben de O:.B:.D:.H:. of onze Gran Architecto. Die zorgt voor weinig problemen want die kan men individueel invullen naar believen en geloof.

Maar wat het woord “politiek“ betreft zitten we in een tweestrijd. Ik stel daarom voor om net zoals onze allesomvattende O:.B:.D:.H:. een allesomvattend en neutraal woord te kiezen voor het woord “politiek”.

In het bouwstuk wordt gewezen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vrijmetselaar. Maar hoe kan je het thema “maatschappelijke verantwoordelijkheid” onder woorden brengen zonder “politiek” te zijn?

De Duitse vrijmetselaars hebben weggekeken in de jaren 30……….. tot het te laat was stond in het bouwstuk van Br:. Leo.

Maar was er dan een taak weggelegd voor hen? Of werd dat dan van hen verwacht? Hielden zij zich, zelfs in de geslotenheid van passer en winkelhaak afzijdig? En kan hun dat verweten worden als de vrijmetselaar zich niet bezig houdt met politiek?

U begrijpt broeders we zitten hier in een  spagaat.

Met verkiezingen dit jaar in Nederland, Duitsland en Frankrijk voor de deur. Met de opdracht “ga naar het westen en laat u daar kennen als vrijmetselaar”.

Hoe zal een vrijmetselaar dan deelnemen aan de openbare discussie ? Zeker als de profanen weten dat je vrijmetselaar bent. (laat je kennen als vrijmetselaar) Verdedig je dan je eigen mening of heeft de vrijmetselarij een mening? En welke mening is dat dan?

De vrijmetselarij is opgericht in een tijd dat de religie indoctrineerde. De inquisitie klopte je kop eraf bij een afwijkende  mening. Die macht is gelukkig gekortwiekt en men heeft nu vrije meningsuiting en godsdienstbeleving. We leven nu echter in een andere tijd met een andere inquisitie, namelijk de pers. Opinievorming wordt beïnvloed door de politieke strekking van het nieuwskanaal. “Je bent wat je leest  of kijkt “.

In hoeverre kan men zijn mening nog publiceren zonder bij de minste afwijking van de moraliteit van de correcte meerderheid (?) afgeschilderd te worden als een extremist, islamofoop  of opportunist. Gelukkig is er nu internet waar men vrij en ongecensureerd zijn mening kan kenbaar maken. De tijd dat Pauw en Witteman, de wereld draait door, etc. het correcte politieke denken uitschreven is ten einde, daar momenteel twitter, facebook en andere snelle media deze pers inquisitie buiten spel zetten.

Maar nogmaals, wat is het standpunt van de vrijmetselarij, en ik maak hier bewust het onderscheid met de individuele vrijmetselaar?

Ik (58 jaar) ben opgevoed in een tijd zonder oorlog. Onze streken zijn daar gelukkig van gevrijwaard gebleven. Maar maakt ons dit niet gemakzuchtig in de aanvaarding dat het zo was, zo is, en zo altijd zal blijven?

Heeft de vrijmetselaar en de vrijmetselarij niet de morele plicht zich ook bezig te houden met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Is “wij vrijmetselaren praten niet over politiek” niet een iets te gemakkelijk antwoord om weg te kijken van wat er in de wereld echt gebeurt om zich bezig te houden met risicoloze  hogere maçonnieke waarden?

Dit schrijven is geen oproep om u achter één bepaalde partij te scharen. Het is een oproep om uw maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en deel te nemen aan het maatschappelijke debat. Goed en kwaad zijn gemakkelijk te herkennen. De geslotenheid van onze orde leent zich uitstekend om dit maatschappelijk debat aan te gaan en om een vrijmetselaarmening te vormen.

Wees daarom niet bang deze verantwoordelijkheid op te nemen zodat men in 2030 niet kan zeggen “de vrijmetselarij van begin deze eeuw keek de andere kant op bij de grote maatschappelijke verschuivingen die zich voltrokken in die tijd’’.

Walter Matthyssen A:.M:.

Menu